DSC_4605abcWie is Douwe Halbesma? Ik ben geboren in Murmerwoude. Dat is een dorpje dat eind twintigste eeuw is opgegaan in het grotere Damwoude. “Geschiedenis” is één van mijn passies. Ik heb het gestudeerd, geef er les in en schrijf er boeken en artikelen over. Wat mij vooral fascineert is de gelaagdheid in de maatschappij. Karl Marx noemt het de klassen. Ik zoek naar de drijfveren van de verschillende lagen, hun onderlinge confrontaties en hun pogingen om uit de gelaagdheid te breken. Een ander aspect dat mij boeit is hoe er in de loop van de eeuwen wordt omgegaan met macht. Wie is de baas in de politiek en hoe wordt die macht gelegitimeerd?

Nog geen honderd jaar geleden moesten de boerendochters die met een boerenzoon wilden trouwen ebenbürtig zijn. Die tijd ligt achter ons. Via de genealogie is het misschien mogelijk de verschillende lagen in families te ontvlechten en te kijken hoe processen van sociale stijging en daling zich hebben voltrokken. Eén van mijn veronderstellingen is dat sociale daling op een gegeven moment gekeerd wordt en er dan opnieuw sprake is van stijging. Volgens mij vervallen “gegoede families” niet tot permanente armoede. In mijn boeken over de genealogie houd ik me daar vooral mee bezig.

Op dit moment houd ik mij met meerdere onderwerpen bezig. Ik heb al jaren onderzoek gedaan naar het ontstaan en de ontwikkeling van de nederzetting Broek onder Akkerwoude (nu: Broeksterwoude). Het meeste werk is gedaan en op een gegeven moment zal daar zeker een publicatie over komen. Daarnaast onderzoek ik de politieke ontwikkeling in de gemeente Dantumadeel. Ik bestudeer de ontwikkeling van het grietmanschap in Dantumadeel tussen 1500 en 1848 en de geleidelijke verandering van de machtsverhouding in de gemeenteraad van Dantumadeel tussen 1848-1917.

Geschiedenis is vooral passie. Doordat ik, op een havo/vwo, les in dit vak geef, verdien ik er ook nog iets mee. Daarnaast verhuur ik mij als voorzitter van werkgroepen, raden en dergelijke; doe ik consultancy-werk en houd ik mij ook specifiek bezig met het openbaar vervoer. In het verleden ben ik raadslid en wethouder geweest in de gemeente Almere.