DSC_4605abcWie is Douwe Halbesma? Ik ben geboren in Murmerwoude. Dat is een dorpje dat eind twintigste eeuw is opgegaan in het grote Damwoude. “Geschiedenis” is één van mijn passies. Ik heb het gestudeerd, geef er les in en schrijf er boeken en artikelen over. Wat mij vooral fascineert is de gelaagdheid in de maatschappij. Karl Marx noemt het de klassen. Ik zoek naar de drijfveren van de verschillende lagen, hun onderlinge confrontaties, hun pogingen om uit de gelaagdheid te breken (sociale stijging en daling).

Nog geen honderd jaar geleden moesten de boerendochters die met een boerenzoon wilden trouwen ebenbürtig zijn. Die tijd hebben we achter ons gelaten en ook in mijn familie komen verschillende lagen voor. Het is interessant om die verschillende wortels te ontvlechten en de bekijken hoe dat proces zich heeft voltrokken. In mijn boeken houd ik bij daar erg mee bezig. Het boek over de familie Halbesma die voortdurend kaas op het brood heeft en mijn boek over de familie Van der Ploeg gaat vooral over mensen die amper geld hadden voor boter op het brood. Mijn volgende boek zal gaan over het ontstaan van de nederzetting Broek onder Akkerwoude (nu: Broeksterwoude). Hier gingen arme sloebers wonen die zelf geen boer konden worden maar ook weigerden om voortdurend het hoofd te moeten buigen voor de rijke landbouwers.

Geschiedenis is vooral passie. Doordat ik, op een havo/vwo les in dit vak geef, verdien ik er ook nog iets mee. Daarnaast verhuur ik mij als voorzitter van werkgroepen, raden en dergelijke; doe ik consultancy-werk en houd ik mij ook specifiek bezig met het openbaar vervoer. In het verleden ben ik raadslid en wethouder geweest in de gemeente Almere.