douwe halbesma

Streekgeschiedenis en Fotografie

Tag

Driesum

Mynhear wol it net lije! H.G. van der Veen contra Van Sytzama

Douwe Jan Vincent baron Van Sytzama, grietman en burgemeester van Dantumadeel, zag zichzelf vooral ook als heer van het dorp Driesum. Hij komt hierdoor veelvuldig in aanvaring met Hjerre Gerrits van der Veen, de plaatselijke hoofdonderwijzer. De laatste is er… Lees verder →

Armen uit Driesum in opstand

De bevolking van Noordoost Friesland staat over het algemeen bekend als niet-opstandig en niet-revolutionair. Terwijl de sociaal-economische situatie in dit gebied tot de slechtste van het land behoorde werd alles door de bewoners in ootmoed aanvaard. De socialisten vragen zich… Lees verder →

De baron D.J.V. van Sytzama waande zich een vorst in Dantumadeel. De bruiloft van zijn dochter werd groots gevierd. Lees verder

© 2018 douwe halbesma — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑