Tegenwoordig ligt, net onder Dokkum, het dorp Damwoude dat is ontstaan door de samenvoeging van de dorpen Dantuma-. Akker- en Murmerwoude. De dorpskernen lagen op de hoge zandrug die, ten zuiden van Dokkum, tussen Rinsumageest en Driesum te vinden is, maar het dorpsgebied van zowel Akker- als Dantumawoude was zeer uitgestrekt en liep van de rivier de Ee tot aan Kuikhorne. Grote delen van het dorpsgebied werden lange tijd niet gebruikt. Ten zuiden van Dantumawoude ontstond in de loop van de 17de eeuw de nederzetting De Valom en ten zuiden van de dorpskom van Akkerwoude lag een onherbergzaam gebied met heidevelden, bospercelen en moerassen dan wel meertjes. In het begin van de 19de eeuw vestigden zich hier, bij de Hayehoek, de eerste bewoners. Langzaam ontstond een nieuwe nederzetting waar omstreeks 1850 al een school gebouwd werd. Het waren bijna allemaal analfabete dagloners die hier bijelkaar woonden. Te arm om een eigen bedrijf te starten en te trots om voor altijd het hoofd voor de grote boeren te bouwen.

Het project waar ik nu aan werk gaat over de eerste honderd jaar op de Broek onder Akkerwoude. Welke mensen vestigden zich daar; hoe groot was het met de armoede en hoe stond het met het analfabetisme? Hoe hebben sommige mensen zich omhoog gewerkt en waarom heeft het socialisme hier geen voet aan de grond gekregen? Het zijn allemaal vragen die beantwoord worden in een nieuw boek dat ik aan het schrijven ben. Het zal wel 2017 of misschien zelfs 2018 worden voordat het gepubliceerd wordt.