Grafsteen van Uilke Reitses bij de Nederlands Hervormde kerk te Dantumawoude

Grafsteen van Uilke Reitses bij de Nederlands Hervormde kerk te Dantumawoude

Aan de Doniaweg te Damwoude staat, enigszins verscholen tussen de bomen, de Vermaning. Het is het gebouw waar de Doopsgezinden uit de Dokkumer Wouden al eeuwen bij elkaar komen. De invloed van de kerkgemeenschap was groot want de meeste boeren waren lid van deze kerk. Pachtboeren bezochten meestal de Hervormde Kerk. Tot aan het begin van de negentiende eeuw is de gemeente bediend door lekeprekers. Het waren lokale leden; gepassioneerd maar ongestudeerd, die de gemeenteleden op zondag “vermaanden”. Door de week waren ze gewoon als boer of arbeider op het land. De meest charismatische lekepreker moet Uilke Reitses geweest zijn. Over hem heb ik een artikel geschreven dat gepubliceerd is in De Sneuper. Dit is het Verenigingsorgaan van de Historische Vereniging Noordoost Friesland. Als u het wilt lezen dan is het hier te downloaden.