Rudmer Hanenburg wordt op 23 december 1856 geboren te Oudwoude. De ouders, Hidde Rinzes Hanenburg en Grietje Rudmers Huisman, hebben dan al één dochter, maar ze zijn nog niet getrouwd. Daarmee wachten ze tot 3 december 1857. Dat is ook de dag waarop Rudmer en Tjimkje geëcht worden.

Meerdere familieleden van Rudmer plassen buiten het gangbare potje van fatsoen. Zijn grootvader Rinze Hanenburg (1779-1855) was aanvankelijk gehuwd met Grietje Rinzes Visser (1783-1826). Enkele jaren nadat hij weduwnaar is geworden trekt Tjimkje Tijes Westra (1792-1860) bij hem in. Zij is de weduwe van Anne Meertens van der Veen (1787-1828). Zowel Rinze als Tjimkje brengen kinderen uit hun eerste huwelijk mee. Daar blijft het niet bij want op 6 juni 1831 is Hidde, de vader van Rudmer, geboren en op 20 september 1834 zijn broer Arjen. Ondanks de stabiliteit van de relatie tussen pake Rinze en beppe Tjimkje wachten beide partners tot 1855  om elkaar het officiële ja-woord te geven. Op dezelfde dag zijn de kinderen Hidde en Arjen “geëcht”. De kosten voor het huwelijk worden betaald door de gemeente. Pikant detail is dat de huwelijksdatum 24 maart 1855 is en dat pake Rinze precies een week later (op 31 maart) overlijdt.

toestemming koning voor huwelijkDe familie Hanenburg woont en werkt in en rond Oudwoude. Rudmer verhuist naar Rinsumageest, werkt als knecht bij een boer én heeft daar een affaire met Hiltje van der Bij (1867-1910), een dochter van dagloner Bastiaan van der Bij en Johanna de Jong. Mogelijk heeft hij haar zwanger gemaakt voor haar vijftiende verjaardag. Rudmer ontloopt zijn verantwoordelijkheid niet en wil met haar trouwen. Daarom schrijft hij een brief naar de Koning om dispensatie te krijgen van de wet die dit verbiedt.  In de huwelijksbijlagen zit een document van de Koning waarin hij instemt met het huwelijk. Op 15 februari 1883 trouwen Rudmer en Hiltje. De toestemming kwam net op tijd want op 8 maart 1883 is de dochter Johanna Hanenburg geboren. Ze overleed  op 6 juli 1883.