De familie Halbesma komt uit de Dokkumer Wâlden. Hier lag één van de oudste veengebieden van Friesland. De kloosters hadden hier veel bezit en staken hier turf. Zij opereerden vooral in de buurt van Veenwouden en Bergum. Het gebied rond De Valom is in de loop van de 17de eeuw afgegraven. Het lijkt er op dat dit systematisch is aangepakt door ondernemers als Lieuwe Sytses (1600-1662) en zijn zonen Johannes en Sytse. Zij stonden niet alleen aan de wieg van de nederzetting De Valom maar ook aan die van een familie die zich, vanaf 1811, Halbesma noemde.

Het verhaal van deze veenbazen en hun nakomelingen is te lezen in het boek “De familie Halbesma van De Falom”. Het overgrote deel van het boek gaat over sociaal-economische ontwikkelingen in Noordoost Friesland zoals gegoede families, sociale stijging en daling en het zoeken naar nieuwe perspectieven elders in Nederland of zelfs ver daarbuiten. Daarnaast staan er leuke weetjes in. Want wat is de link van de familie Halbesma met Saskia van Uylenburg, de vrouw van de schilder Rembrandt, of met Doutzen Kroes? Het boek bevat vele foto’s, grafieken en verhelderende kaartjes. Voor meer informatie klik op deze link:  Folder Halbesma boek 2016. Wilt u het boek bestellen?