WaltIn 1727 monstert Geale Andrys als matroos aan op het VOC-schip Huis te Assenburg. Hij is een zoon van Andries Geales en Hinke Klazes die in Veenwouden een boerderij pachten van Maria Anna van Aebinga, de weduwe van Tjalling van Camstra van Tjaerda, de bewoners van Tjaardastate te Rinsumageest. De boerderij stond in de buurt van het huidige NS-station. Geale is waarschijnlijk de oudste van vijf kinderen.
De VOC heeft avonturiers, armoedzaaiers en goudzoekers in dienst. De rijken worden aan boord met alle égards behandeld en hebben een grote kans om het reisdoel in redelijke gezondheid te bereiken. De bemanningsleden en militairen staan aan veel meer gevaren bloot. Vooral op het traject tussen Texel en Zuid-Afrika is de sterfte groot. Kapingen, besmettelijke ziekten en scheurbuik liggen voortdurend op de loer. Als boerenzoon is Geale aan boord van het schip waarschijnlijk belast met de verzorging van het vee dat tijdens de reis wordt geslacht en opgegeten.
Alvorens door te zeilen naar Batavia gaan de VOC-schepen enkele dagen voor anker in Zuid-Afrika. Bemanningsleden en passagiers mogen even van boord en het schip wordt bevoorraad met verse producten. Voor Geale Andrys zit de reis er dan op. In 1730 is hij kwartiermeester te Vishoek en, na tien jaar gewerkt te hebben als boerenknecht, krijgt hij het “vrije burgeschap”. In 1747 wordt aan hem de boerderij “Uitkijk in die Roggeveld” in Sutherland toegekend. Door het koude klimaat en een tekort aan beweiding vallen de opbrengsten tegen. Geale Andrys spreekt er over met de Gouverneur en wordt de leider van de Boeren. Samen trekken ze op naar Groot Fontein waar water is. Dat gaat niet zonder slag of stoot want de “Boesman” vallen hen aan. Er wordt verondersteld dat Geale, als leider van de Boeren, getroffen wordt door een gifpijl.
In 1742 is  Geale Andrys getrouwd met Johanna Weijers (1724-1766). Zij is een “native” want haar ouders wonen verblijven al bijna hun hele leven in Zuid-Afrika. Uit het huwelijk van Geale met Johanna worden acht kinderen geboren. Bij zijn overlijden heeft Geale 86 kleinkinderen, 43 kleinzonen en 43 kleindochters. In mannelijke lijn gebruiken zijn afstammelingen de achternaam Van der Walt. Zij zijn verenigd in een familievereniging en koesteren het dorp Veenwouden (Feanwâlden) nog steeds.
Deze week is er een autobiografie van Geale Andrys, de stamvader van de familie Van der Walt, verschenen. De titel is ‘Teen die stormwinde in’. De auteur doctor Ernst van der Walt uit Vermont in de Westkaap noemt het boek een geschiedkundige roman. ” Die historiese feite word deurgaans as basis gebruik. Die invul en interpretasie word deur die skrywer op ‘n boeiende wyse aangebied. Die personae van 300 ongeveer jaar gelede word vir die leser ’n werklikheid van bladsy een af. Die borduring word telkens met groot versigtigheid gedoen binne die ruimte wat die historiese raamwerk bied.” In één van de eerste hoofdstukken wordt uitgebreid aandacht geschonken aan het dorp Feanwâlden.
Na het sturen van een email aan de uitgever krijgt u meer informatie over het boek.