De boeren vormden eeuwenlang de ruggengraat van de economie. Zij claimden met recht het predicaat “primaire sector” want zij verschaften de arbeiders werk en door hun bestedingen wisten de ambachtslieden te overleven. Als er met de boeren iets verkeerd ging dan voelde de hele samenleving dat.

In 2009 heb ik een artikel geschreven over de veepest in de achttiende eeuw. De dorpen Akkerwoude, Murmerwoude en Dantumawoude dienden als referentie en de conclusie was dat het hele leven veranderde doordat ongeveer de helft van het aantal koeien aan de veepest stierf. Door deze ramp pasten de boeren in de Dokkumer Wâlden hun bedrijfsvoering resoluut aan.Er werd meer ingezet op gemengd bedrijf en de akkerbouwtak werd meer ontwikkeld. Na een proef met tabaksteelt werd de cichorei geïntroduceerd die meer dan honderd jaar van zeer groot belang is geweest voor de economie van Dantumadeel.

Het artikel kunt u hier lezen.