Op dit moment ben ik  bijna twee jaar bezig met een project over het ontstaan en de groei, tijdens de eerste honderd jaar,  van het huidige dorp Broeksterwoude. Mijn onderzoek betreft vooral de negentiende eeuw en trekt een streep bij het jaar 1900.

Ik zoek informatie en/of documenten van of over Broeksters die voor 1900 in deze nederzetting leefden. Het kan gaan om foto’s, bijzondere voorwerpen, verhalen en correspondentie. Bij het laatste denk ik aan brieven die werden gewisseld door Broeksters met familieleden die “naar Holland” of zelfs Amerika waren vertrokken. Dagboeken uit die tijd zijn ook erg welkom. Een foto van Pieter Durks Wolters (1845-1910) is wel te vinden maar bestaat er ook een portret van Sjoerd Klazes Meekma (1821-1908), die het initiatief tot de Meekmapolder nam en dat uiteindelijk bekocht met een persoonlijk faillissement?

Er bestaan veel raadsels die ik wil oplossen.  Begin februari 1883 was Jacob Taekes Jansma, de hoofdmeester van de lagere school, plotseling vermist. Na enkele dagen is zijn stoffelijk overschot gevonden en het is vrijwel zeker dat hij is vermoord. Wie had er zo’n hekel aan de onderwijzer dat hij hem heeft vermoord? De moord is nooit opgelost maar er schijnt iemand geweest te zijn die op zijn sterfbed heeft opgebiecht de dader te zijn. Wat is zijn naam? Een ander raadsel betreft de familie Meekma. In mei 1888 verhuist Pieter Willems Mennega, die getrouwd is met Sytske Sjoerds Meekma, naar een boerderij bij de Meekmapolder. Enkele dagen later is hij overleden en in oktober van hetzelfde jaar wordt zijn tweede dochter geboren. Was hier sprake van een natuurlijke dood?

Hebt u informatie, verhalen, brieven, foto’s of ander materiaal in uw bezit? Verras me dan! Ik hoef de originele documenten niet te hebben want in dit digitale tijdperk ben ik al heel blij met scans. U kunt reageren via onderstaand venster!