Archive clippingHet dagelijks leven wordt nog steeds bedreigd door enge ziekten maar veel minder dan vroeger. Ruim honderd jaar geleden mochten alleen de kinderen die, door middel van een pokkenbriefje konden bewijzen dat ze waren ingeënt, naar school. Dit leverde grote problemen op met ouders die, vanwege godsdienstige redenen, tegen vaccinatie waren. De rechter had een leraar van de Afgescheidenen verboden les te geven maar hij deed het toch: aan ongevaccineerde kinderen!

Het is pas 35 jaar geleden dat onderwijzers werden vrijgesteld van een jaarlijkse controle op tbc. In Nederland krijgen jaarlijks tussen de 800 en 900 mensen de diagnose tbc. Het is een besmettelijke ziekte die nog steeds gevreesd wordt maar vrijwel altijd te genezen is. Eind 19de eeuw is Berend van der Sluis dokter in de Dokkumer Wâlden. Hij krijgt rond de eeuwwisseling meermalen te maken met gevallen van Tuberculosis Pulmonum. Deze vorm van tbc treft vooral jonge mensen en is zo besmettelijk dat, overeenkomstig de wet, de goederen waarmee de “lijder” in aanraking is geweest onteigend en vernietigd worden. Hiervan wordt mededeling gedaan in de Staatscourant en de Leeuwarder Courant. In 1898 wordt het gezin van Albert Oepkes Woudstra, hoofd van de lagere school te Broeksterwoude, getroffen door deze ziekte. Een dochter van het schoolhoofd overlijdt en de volgende goederen worden in beslag genomen: twee veren kussens, twee veren bedden, een peluw van zeewier, een wollen deken, drie katoenen lakens, een strozak, twee pantalons, een borstrok, een paar kousen, twee rokken, een das, een japon, een mantel en twee onderhemden. De gemeente-veldwachter moet de klus klaren.

De familie Woudstra is niet het enige gezin dat hiermee te maken krijgt. In 1898 overkomt de huishouding van weduwe Jantje Kingma-Bits, die een schildersbedrijf heeft in de kerkbuurt van Akkerwoude, hetzelfde. Marijke Zwaagstra, de 22-jarige dochter van Jacob Rinses Zwaagstra en Lutske Romkes van der Veen, sterft op 12 april 1899 aan tuberculose en enkele maanden later teistert deze ziekte in Akkerwoude het huis van Riemer Riemersma. Tot 8 mei 1901 verschijnen eer nog veel meer advertenties in de Leeuwarder Courant waarin goederen, in de Dokkumer Wâlden, vanwege Tuberculosis Pulmonum worden verbeurd verklaard. Daarna stopt de berichtgeving. Was de wet veranderd of kwam de ziekte niet meer voor?