Hylke en Sytse! Klinkende namen uit de Kameleon-boeken-serie! De boeken werden door de jongens uit mijn klas verslonden en we spraken met elkaar af bij de bibliotheek aan de Nijewei in Damwâld zodat de éne het boek aan de andere kon doorgeven. Schrijver Hotze de Roos (1909-1991) was voor ons een held! En voor veel kinderen is hij dat nog steeds want de Kameleon-serie is nog steeds populair.
Maar wie was die schrijver? Het gerucht ging dat hij afkomstig was uit de gemeente Dantumadeel want zijn naam stond ook op boeken over Akkerwoude. De Roos liet zich op 13 juni 1970 interviewen door de Leeuwarder Courant en vertelde daarin dat hij schreef over een denkbeeldige plaats met de naam Akkerwoude. “Ik wist niet dat er een dorp was dat zo heette. Het verhaal moest spelen in een dorp dat tussen de bossen en de akkers lag. Akkers en wouden dat werd dus Akkerwoude”. “Het vreemde is dat de heer De Roos later een brief kreeg van een mevrouw die naar zij vertelde Akkerwoude goed kende en vooral onder de indruk was van de manier waarop hij het dorp in de boeken had geschilderd”. De Akkerwoude-serie telt niet meer dan twee boeken. De Kameleon-serie begon intussen zo goed te lopen dat De Roos zich daaraan volledig heeft gewijd.
Akkerwoude bestaat inmiddels niet meer. Het is, samen met de dorpen Dantumawoude en Murmerwoude, opgegaan in het dorp Damwoude/Damwâld dat net onder Dokkum ligt.