Tsjoenen was geen onbekend fenomeen in Dantumadeel. Tsjoenen is het Friese woord voor toveren. In de Maasbode van 13 december 1899 staat een opmerkelijk verhaal. In een dorpje in Dantumadeel verdacht een diaken een vrouw er van dat ze tsjoenster was. Hij sprak hierover met een broeder uit de gemeente en samen besloten ze de zaak te onderzoeken. In verband hiermee werd de Bijbel op tafel gelegd en opengeslagen bij Johannes 1 vers 5: “Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen”. Op de Bijbel werd een sleutel gelegd. De diaken zei daarna hardop “X is een tsjoenster”; de broeder antwoordde “Je spreekt onwaarheid”. De diaken herhaalde zijn woorden en ging steeds luider schreeuwen. Maar ook de broeder herhaalde zijn woorden met verheffing van zijn stem. De heren zijn er druk mee en stoten, onder alle drukte, tegen de tafel waardoor de sleutel begint te bewegen…. Als ze dit zien wordt het experiment gestaakt want het “schuldig” van de vrouw is bewezen door de sleutel.