In 1756 betrekt opnieuw een militair het herenhuis op de locatie van Talma Hoeve in Damwoude. Deze keer gaat het om de illustere Johannes van Woesthoeven die zijn leven deelt met Wypkjen Jacobsen. In 1765 verhuist het gezin, dat naast de ouders, bestaat uit twee dochters en een zoon, naar Schellingwoude bij Amsterdam. De zoon heet Johannes Jacobus en de dochters Maria Petronella en Catharina Rebecca. Het zijn de dames die in het vervolg van zich laten spreken en zelfs een plekje krijgen toebedeeld in het Nederlandse Vrouwenlexicon.
Maria Petronella (1760-1830) trouwt in 1785 met de Amsterdamse notaris Samuel Elter (1757-1808). Catharina Rebecca (1763-1828) wordt de echtgenote van de bekende Willem Bilderdijk (1756-1831). Beide zusters verdienen een plek in het Nederlandse Vrouwenlexicon omdat ze zich niet achter de geraniums van hun ongetwijfeld comfortabele huizen terugtrokken maar als vrouw hun maatschappelijke positie claimden en cultureel actief waren. Was vroeger echtscheiding “not done” toch heeft de lot beide zusters getroffen.

Maria Petronella Woesthoven

Maria Petronella is erg geïnteresseerd in wis- en natuurkunde. Ze laat zich onderwijzen door Gerrit Brender a Brandis en Pieter Nieuwland, die, net als haar echtgenoot, lid zijn van verschillende departementen van Felix Meritis in Amsterdam. Reeds tijdens haar leven publiceert ze haar werk en wordt een deel daarvan bekroond. Enkele gedichten zijn opgenomen in een doopsgezinde zangbundel.

Catharina Rebecca Woesthoven

Catharina Rebecca (1763-1828) deelt aanvankelijk het leven met Willem Bilderdijk die bekendheid geniet als advocaat en dichter. Hij maakt de Franse Bezetting mee maar verlangt terug naar de tijd van voor Napoleon. Het is hem een doorn in het oog dat de Hervormde Kerk haar bevoorrechte positie is kwijtgeraakt en inspireert Isaäc da Costa bij het schrijven van de “Bezwaren tegen de Geest der Eeuw”. Hij is betrokken bij het Reveill, een geestelijke stroming die, aan het begin van de 19de eeuw het protestantse geloof weer op orthodoxe rails wil laten rijden en heeft invloed op Groen van Prinsterer, die eerste politicus die “anti-revolutionaire” politiek wil bedrijven.

Willem Bilderdijk

Het huwelijk tussen Catherina Rebecca en de eigenzinnige Bilderdijk lijkt niet gelukkig te zijn geweest. Hij trouwt haar pas nadat ze al zes maanden zwanger is en wordt in 1795 als vurig Oranjeklant naar het buitenland verbannen. Catherina en haar dochter blijven in Nederland. In verband hiermee vraagt zij in 1802 echtscheiding aan “wegens kwaadwillige verlatinge”. Daarmee spaarde ze Bilderdijk die naar hartenlust overspel pleegde met Katharina Wilhelmina Schweickhardt bij wie hij inmiddels drie kinderen had verwekt. In 1809 is Catherina getrouwd met de officier Johan Liebrecht van Westreenen.
Het oeuvre van Catharina is klein.Zij is vooral bekend door het gedicht dat Bilderdijk aan zijn Odilde schreef. Het werk van haar zuster Maria Petronella heeft ook meer kwaliteit.