De manier waarop wij met de geschiedenis omgaan zegt meer over onze eigen tijd dan over het verleden