Zodra er een vaccin is tegen het corona-virus krijgen we onze vrijheid terug: dan kunnen we weer naar het theater en stadions. Uiteraard moeten we optimistisch blijven maar het is allerminst zeker of dat gewenste vaccin er snel komt.

In 1826 was er sprake van de “Groninger ziekte” een malaria-epidemie die diepe sporen naliet. In Dokkum stierf ongeveer tien procent van de inwoners aan deze ziekte; in Dantumadeel 7,3 procent; in Ferwerderadeel 6 en Kollumerland 5,5 procent. De andere gemeenten in Noordoost Friesland (Achtkarspelen, Tietjerksteradeel en Oost- en Westdongeradeel) verloren net geen 5 procent van de ingezetenen aan deze epidemie.

De geneesheren wisten niet geheel raad met de ziekte. Het advies was om chloorzout en bloedzuigers te gebruiken. Er werd voorzichtig met kinine geëxperimenteerd en, net als nu, gewezen op het belang van frisse lucht. De koepokvaccinatie werd al toegepast en waarschijnlijk was er hoop op een vaccin dat tot vandaag (2020) is uitgebleven.

Tijdgenoten kijken verbouwereerd toe als blijkt dat het hele gebied overstroomt

Malaria wordt ook wel een “moeraskoorts” of “ziekte van terugkerende koortsen” genoemd. Na overstromingen is de sterfte in de zomer van 1826 op haar hoogtepunt.

De impact is groot en de verhalen schrijnend. Ik heb in 2006 een verhaal geschreven over de malaria-epidemie van 1826 in Noordoost Friesland. Het verhaal is interessant in verband met de heersende corona-epidemie én voor genealogen want in vrijwel elke stamboom komen wel slachtoffers van deze epidemie voor.

Het verhaal over de malaria-epidemie in Noordoost Friesland is hier te downloaden.