Het nieuwste nummer van De Sneuper, het verenigingsorgaan van de Historische Vereniging Noordoost Friesland is gedrukt en klaar voor verspreiding. Het coverartikel is door mij geschreven en gaat over de Spaanse griep in Noordoost Friesland. Hierin wordt een globaal beeld geschetst van het verloop van deze epidemie in 1918. Leden van de Vereniging krijgen het blad automatisch toegestuurd en het is in enkele winkels ook los verkrijgbaar. Meer informatie is te vinden op de website van de Historische Vereniging.

Op deze website (https://douwehalbesma.nl) staan meerdere artikelen over rampen die plaatsvonden in Noordoost Friesland. Allereerst is er een wat uitgebreider verhaal over de Spaanse griep die een heel gezin in Wouterswoude uit elkaar rukte. In een ander artikel staat dat de malaria-epidemie in 1826 ernstiger was dan de Spaanse griep in 1918. In het deel van deze website waar publicaties en downloads te vinden zijn staat een uitgebreid verhaal over die malaria-epidemie in Noordoost Friesland.

In een andere bijdrage is te lezen dat er tussen 1811-1920 meerdere sterftepieken zijn geweest. Onder meer ook door de aardappelziekte aan het eind van de veertiger jaren die uiteindelijk resulteerde in de grondwet van Thorbecke!

Niet alleen de mens, ook de dierenwereld is vaak getroffen door ernstige ziekten. Halverwege de negentiende eeuw heerste er lange tijd een longziekte onder het vee waardoor talloze boerderijen maandenlang in quarantaine zijn geweest. In de 18de eeuw was er meerdere malen sprake van de veepest die vooral runderen trof. In 1769 is Friesland hierdoor zeer geraakt. Hierover valt meer te lezen in dit artikel.

Reacties worden op prijs gesteld. Via hetzelfde reactieformulier (onderaan elk bericht) kunt u zich ook abonneren op meldingen over nieuwe publicaties. Een goede manier om op de hoogte te blijven!