In 1916 herdachten de Doopsgezinden van Veenwouden dat het vijftig jaar geleden was dat ze een nieuwe kerk en pastorie hadden gebouwd. Dominee C. Nijdam hield onder de titel “Het nieuwe huis 1866-1916” een gedachtenisrede. De kerk was destijds ingewijd door ds. Hendrik van Calcar (1836-1915) die enkele maanden voor de herdenkingsbijeenkomst overleed en van plan was geweest om aanwezig te zijn en opnieuw het woord te voeren:

Om op te roepen, uit de vage nevelen van het verleden, van de wijde velden der herinnering, alle de gestalten, die gewerkt, gebeden en gezongen, gejuicht en geklaagd, gehoopt en gevreesd hebben. Die eenmaal zaten op de stoelen en de banken, die nu door een nieuw geslacht worden ingenomen. Met hunne beginselen. Met hunne bedoelingen. Met hunne inzichten en voornemens.

Dit is wel een hele mooie omschrijving van het begrip geschiedenis.