Streekgeschiedenis en Fotografie

Categorie Streekgeschiedenis

Afgedwongen steun voor Napoleon

De wal keert het schip. De onzinkbare Titanic liep tijdens zijn eerste reis op een ijsberg. Napoleon waande zich onoverwinnelijk en trok in 1812 met een leger van 500.000 soldaten op naar het oosten om de Russische Beer te overweldigen…. Verder lezen →

Het Buitenveld

Vlakbij het “Goddeleas Tolhús” had mijn vader een roeiboot. Hij kocht op een gegeven moment een buitenboordmotor maar verborg die achter slot en grendel zodat ik alleen met mensenkracht kon varen. De tochtjes gingen over de Valomstervaart, de Houtwielen en… Verder lezen →

Nepdemocratie in de kerk van Veenwouden

De monniken van het klooster Klaarkamp hadden, wegens economische redenen, een eigen optrekje in het huidige dorp Veenwouden, en na de Nederlandse Opstand was de zorg voor de gelovigen in handen van de Hervormde predikant van Akkerwoude. Johannes Columba die… Verder lezen →

De bruidegom zei: NEEN

Door de digitalisering worden steeds meer bronnen ontsloten. De burgerlijke stand is onder meer terug te vinden op www.allefriezen.nl en kranten, boeken en tijdschriften zijn onder meer te raadplegen via www.delpher.nl. Desondanks zijn sommige pareltjes onder de gebeurtenissen zelfs in… Verder lezen →

De school in 1810: Akkerwoude en Rinsumageest

In de Franse Tijd is Nederland fundamenteel veranderd. De gewesten verloren hun zelfstandigheid en Nederland werd een gecentraliseerde eenheidsstaat waar “Den Haag” het voor het zeggen kreeg. Iedere inwoner werd genoteerd in de burgerlijke stand, er kwamen uniforme belastingen en… Verder lezen →

Boek over De Falom van kort na WO II

De eerste bewoning van Dantumadeel vond waarschijnlijk plaats op terpen ten noorden van de hoge zandrug die tussen Rinsumageest en Driesum ligt. Daarna zijn de bewoners “afgezakt” naar die hoge zandrug en is de grond, die daarvan zuidelijk ligt, langzaam,… Verder lezen →

Veenkolonie De Falom

Als er vòòr 1964 over De Falom werd gesproken trad er nog wel eens verwarring op. Er was een Falom onder Akkerwoude, Murmerwoude, Dantumawoude en Wouterswoude. Over welk Falom werd gesproken? In 1964 zijn deze gebieden bij elkaar gevoegd en… Verder lezen →

Staat de veengraverij bij De Valom op een schilderij?

Doordat ik op zoek was naar informatie over de vervening in Dantumadeel kwam ik terecht bij de kunstschilder Jacob Sybrandi Mancadan (1602-1680). Hij was koopman, burgemeester van Franeker, grootgrondbezitter, vervener en bovenal kunstschilder. Volgens de website van Tresoar was hij… Verder lezen →

Hoe komt het dorp De Valom aan zijn naam?

Halverwege de jaren zestig moet er in het geïllustreerde weekblad De Spiegel een foto gestaan hebben waarin de draak werd gestoken met de dorpsnaam De Valom: Bij het passeren van het dorpsnaambord was een fietser op commando omgevallen. Mijn ouders,… Verder lezen →

Een ongelukkige Gerrit Plantinga

In de 19de eeuw was wijd en zijd bekend dat er grote armoede in Zwaagwesteinde werd geleden. In principe zorgde elk dorp voor zijn eigen armen en dit ging meestal voor rekening van de Armvoogdij. In Zwaagwesteinde was de armoede… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 douwe halbesma — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑