DSC_4605abcWie is Douwe Halbesma? Ik ben geboren in Murmerwoude. Dat is een dorpje dat eind twintigste eeuw is opgegaan in het grotere Damwoude; net onder Dokkum. “Geschiedenis” is één van mijn passies. Ik heb het gestudeerd, geef er les in en schrijf er boeken en artikelen over.

We worden “gelijk” geboren maar functioneren in één van de diverse lagen waaruit de maatschappij bestaat. Karl Marx noemt het de klassen alhoewel de gelaagdheid meer omvat dan de have’s en de have nots. Deze lagen fascineren mij. Wat zijn de drijfveren, zijn er onderlinge confrontaties en hoe verlopen die? Is het mogelijk om door de sociale gelaagdheid heen te breken en sociaal te stijgen? Een andere vraag is of sociale daling mogelijk is en hoe dit dan plaatsvindt. Nauw verbonden met de vraag naar de gelaagdheid is die naar de macht. Waarom meent de ene laag het recht te hebben over de andere te domineren en hoe wordt die claim gelegitimeerd?

Ik richt mij speciaal op Noordoost Friesland met als kern de gemeente Dantumadeel. Zaken waar ik op dit moment vrij intensief mee bezig houd zijn: 1. de ontwikkeling van het grietmanschap tussen 1500-1848 in met name Dantumadeel; de ontwikkeling van de nederzetting Broeksterwoude tussen 1811 en 1900; de politieke ontwikkeling in Dantumadeel tussen 1848 en 1919 én de ontwikkeling van  het dorp De Valom tussen 1500-1800.

Geschiedenis is vooral passie waarmee ik, als docent op het havo/vwo, ook nog mijn brood verdien. Daarnaast verhuur ik mij als voorzitter van werkgroepen, raden en dergelijke; doe ik consultancy-werk en houd ik mij specifiek bezig met het openbaar vervoer. In het verleden ben ik raadslid en wethouder geweest in de gemeente Almere.