In de loop der jaren heb ik diverse artikelen, rapporten en boeken geschreven. De belangrijkste worden hieronder weergegeven. Sommige publicaties zijn vrij te downloaden via de aangegeven link. De boeken zijn nog te bestellen alhoewel het aantal beschikbare exemplaren van de Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga zeer beperkt is.

1990
De veepest van 1769 in drie Friese dorpen.

Index Speciekohieren 1750-1806 voor de dorpen Akkerwoude, Murmerwoude, Dantumawoude. De index is down te loaden.

1998
Oorlog en vrede in Europa. Jan Dijkman en Douwe Halbesma. ISBN 90-399 1451-6  SLO/SDU. Uitgegeven in het kader van de viering 1648-1998 Vrede van Munster

Taalbeleid in de praktijk. Hulp- en steunlessen Nederlands als onderwerp en startpunt van taalbeleid. Auteurs: Douwe Halbesma, Cees Moleman, Mart Visser. In Moer Jaargang 25 nummer 1. Dit artikel staat op het internet.

2000
De Poorten van Sion. 100 jaar geschiedenis van de Chr. Geref. kerk Damwoude. ISBN 90-913690-8.
Hierin de hoofdstukken 4. Ontstaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Murmerwoude (pag. 41-49) en 5. Tweespalt in de Verenigde kerk (pag. 50-63).

2006

De Groninger ziekte of de malaria-epidemie van 1826 in Noordoost Friesland.

Een studie van bijna 50 pagina’s naar de malaria-epidemie van 1826 in Noordoost Friesland die vele slachtoffers heeft gevraagd.

Hier te downloaden

2007
Artikelenserie over “Dantumawoude onder Dokkum”.
Het gebied buiten de Aalsumerpoort viel vroeger onder Dantumadeel. De vierdelige artikelenserie over de bewoning bij de Aalsumerpoort en de Bonifatiusbron is gepubliceerd in De Sneuper. Deel 1 in Sneuper 85, december 2007, pagina 228-233; deel 2 in De Sneuper 86, maart 2008, pagina 51-55; deel 3 in De Sneuper 87, juni 2008, pagina 94-100.

De emigratie van het gezin Huizenga uit Westdongeradeel naar Noord- en Zuid-Amerika. Artikel in De Sneuper 86, pag. 13-22.
Speelt eind 19de eeuw en is gerelateerd aan de Grote Landbouwcrisis. De Nederlandse versie is hier te downloaden en de engelse versie kan hier worden opgehaald. De engelse versie is verschenen in een blad voor Nederlandse emigranten in de Verenigde Staten.

2008
Uilke Reitses (1755-1823): Charismatische liefdeprediker leidt doopsgezinden van Dantumawoude naar een nieuwe tijd. In de Sneuper. U kunt dit artikel hier downloaden.

2009

De veepest van 1769: Wat waren de (sociaal) economische gevolgen in DAMwoude? Artikel in De Sneuper 91, maart 2009. pag. 48-59 Hier te downloaden.

2011
Vermist Harmen Gerbens uit Nes! Artikel in De Sneuper 104, december 2011. pag. 237-241
Komt de achternaam Van der Galiën uit Frankrijk of uit Friesland? Artikel in De Sneuper 104, december 2011. pag. 241-243
Van Bergsma naar Hepburn Artikel in De Sneuper 104, december 2011. pag. 254-255

2013
Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga. Almere ISBN 978-90-820503-0-1   250 pag

2015
De familie Halbesma van De Falom. Almere ISBN 978-90-820503-1-8  455 pag. Genealogie van de familie Halbesma 1450-2015.

2019

Salomon Levy in de Westereen. Artikel in De Sneuper 134, juni 2019. Themanummer over Salomon Levy naar aanleiding van de opvoering van een musical te Kollum.

Als u wilt reageren kunt u gebruik maken van onderstaand contacformulier.