Streekgeschiedenis en Fotografie

Tag Veenwouden

Nepdemocratie in de kerk van Veenwouden

De monniken van het klooster Klaarkamp hadden, wegens economische redenen, een eigen optrekje in het huidige dorp Veenwouden, en na de Nederlandse Opstand was de zorg voor de gelovigen in handen van de Hervormde predikant van Akkerwoude. Johannes Columba die… Verder lezen →

De bruidegom zei: NEEN

Door de digitalisering worden steeds meer bronnen ontsloten. De burgerlijke stand is onder meer terug te vinden op www.allefriezen.nl en kranten, boeken en tijdschriften zijn onder meer te raadplegen via www.delpher.nl. Desondanks zijn sommige pareltjes onder de gebeurtenissen zelfs in… Verder lezen →

Wat is geschiedenis?

In 1916 herdachten de Doopsgezinden van Veenwouden dat het vijftig jaar geleden was dat ze een nieuwe kerk en pastorie hadden gebouwd. Dominee C. Nijdam hield onder de titel “Het nieuwe huis 1866-1916” een gedachtenisrede. De kerk was destijds ingewijd… Verder lezen →

Vol Godsvertrouwen voor het vuurpeleton

Het is 14 februari 1944. Het eind van de oorlog is nog niet in zicht en de Duitsers zijn volop bezig met repessiemaatregelen. Ze roepen gevangen verzetsman Folkert Ykes Bergsma bij zich en delen mee dat hij de volgende dag… Verder lezen →

Thijs Spree: een rare dokter op de Schierstins

De Schierstins, het oudste gebouw van Veenwouden, was in de loop van haar geschiedenis in adellijke, vrome, geleerde en overheidshanden. In 1814 verwerft Thijs Feenstra (1766-1840), die zich had opgewerkt van kuiper tot politicus, het eigendom. Hij heeft veel invloed… Verder lezen →

Eerste paardentram tussen Veenwouden en Dokkum

Begin oktober 1880 staat er in de Leeuwarder Courant een uitvoerig verslag van de “opening van den Tramweg” tussen Dokkum en Veenwouden. Het was de eerste Friese Tramweg. Een aantal “geïnviteerden” begaf zich, onder regenachtig weer, naar de remise van… Verder lezen →

Geale Andrys; stamvader Van der Walt (Zuid-Afrika) kwam uit Feanwâlden

In 1727 monstert Geale Andrys als matroos aan op het VOC-schip Huis te Assenburg. Hij is een zoon van Andries Geales en Hinke Klazes die in Veenwouden een boerderij pachten van Maria Anna van Aebinga, de weduwe van Tjalling van… Verder lezen →

© 2023 douwe halbesma — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑